ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
มาร์ชร่มเกล้า
มาร์ชร่มเกล้า
   ร่มเกล้าบุรีรัมย์แห่งนี้  มีศักดิ์ศรีเลื่องลือระบือไกล  พระประมุขทรงประทานนามให้ ร่มเกล้าภูมิใจในพระบารมี 
   ร่มเกล้าโนนดินแดง   เป็นแหล่งแห่งความสุนทรีย์  เราสู้คืออนุสาวรีย์  เตือนใจน้องพี่ชั่วนิจนิรันดร์
   นั่นเขื่อนลำนางรอง นี่คลองมะนาว โน่นเขากระเจียว  ทิวเขาแนวป่าสีเขียว สุขใจจริงเชียว  สุดแสนสราญ     
ร่มเกล้าเรางามสง่า  ยากจะหาที่ใดเปรียบปาน  สูงเด่นดั่งแดนวิมาน  ดุจเทพประทานอยู่ในแดนดิน
   น้ำเงินเหลือง  สบัดพลิ้ว  ปลิวไสว  ร่วมน้ำใจ ร่มเกล้าเราสิ้น เราต่างเทิด ในองค์พระภูมินทร์ แม้ชีวิตเราสิ้น   ยอมมอบพลีกาย
   ขยัน ซื่อสัตย์  มัธยัสถ์มีน้ำใจ  ร่มเกล้าเรานั้นไซร้สามัคคี   มีวินัย เรียนดี กีฬาเด่น เราฝึกเช้าเย็น จนเป็นนิสัย ร่มเกล้าจะรุ่งเรืองวิลัย หากเราพร้อมใจร่วมพัฒนา